Giới Thiệu Về NCU

Đại học Trung ương Quốc gia (NCU) là một trong những trường đại học hàng đầu của Đài Loan. Chúng tôi có 12.000 sinh viên, 9 trường cao đẳng, 23 khoa, 5 chương trình cử nhân liên ngành, 18 viện nghiên cứu cao học, 7 chương trình thạc sĩ, 8 chương trình tiến sĩ, 6 trung tâm nghiên cứu cấp đại học, 1 trung tâm nghiên cứu liên hiệp và Trường Trung học Phổ thông Trung Lịch Trực thuộc.

  • 12.000
  • Học sinh
  • 23
  • Lớn lao
  • 9
  • Khoa
 • 5
  chương trình đại học liên ngành
 • 7
  chương trình cao học
 • 8
  chương trình tiến sĩ
 • 18
  viện sau đại học
 • 6
  trung tâm nghiên cứu cấp đại học
 • 1
  trung tâm nghiên cứu tổng hợp
More Info